Jak to na hodině plavání pro nejmenší vypadá?

Na kurzech plavání pro nejmenší děti si především hrajeme. Hry, písničky, říkanky a mazlení ve vodě milují děti i rodiče. Dítě se vrací do vodního prostředí, které zná z maminčina bříška. Plavání kojenců je velmi prospěšná a krásná činnost. Dítko velmi intenzivně vnímá přítomnost rodiče a ví, že se na něj může plně spolehnout. Tyto pocity, podporované těsným tělesným kontaktem, vytvářejí pevný vztah důvěry a respektu. Naše plavání kojenců v Praze 6 je ideální především pro rodiče žijící v blízkosti centra Cordeus.

Proč s dětmi plavat?

Děti se přirozenou a hravou formou postupně učí základním plaveckým dovednostem, které musí zvládnout každý, kdo se chce naučit plavat.
Naučí se splývat v poloze na zádech i na bříšku, vydechovat do vody, skákat, s úsměvem se potápět a orientovat pod vodou.
Především však získají cit pro vodu, který je důležitý pro samotný pohyb ve vodě a nezbytným předpokladem pro pozdější výuku plavání.
Plavání kojenců Praha není pro děti nijak náročně a bude je určitě bavit!
Zdravý a přirozený vývoj dítěte je jedním z hlavních cílů plavání.
Děti při pobytu ve vodě uvolňují přetížené svaly a používají svalové skupiny, které běžně nezapojují.

Kdy začít s plaváním kojenců a proč? 

S plaváním kojenců je nejlepší začít hned od narození (domácí vaničkování), kdy je dítě na vodu přirozeně adaptováno a nemá z ní  strach. Voda děťátko nadlehčuje, to se daleko snadněji pohybuje a lépe rozvíjí. Rodiče  získají včas cenné informace o správné manipulaci s dítětem a jeho psychomotorickém  vývoji.

V případě, že nemáte možnost domácího vaničkování, je ideální začínat s plaváním kolem 6. měsíce. V prvním roce dítě prochází nejbouřlivějším vývojem.

Chvíle strávené s dětmi jsou ty nejpříjemnější. Dětská radost a smích jsou pro rodiče tou největší odměnou. V našich kurzech prožijete se svými miminky příjemné chvíle strávené hraním a učením se ve vodním prostředí.

V každé lekci si  hravou formou děti zacvičí, zadovádí a učí se novým věcem a plaveckým dovednostem. Hlavním cílem kurzů je vybudovat u kojenců, batolat a předškoláků kladný vztah k vodě, naučit se formou her potápět,  skákat do vody a základy plavání. Pohyb ve vodě je  doprovázen  říkankami, básničkami a písničkami, které  děti i rodiče motivují k lepším plaveckým výkonům.

První dny, týdny, měsíce a roky  života jsou nejdůležitějším obdobím v životě člověka, kdy se formuje základ citů, vztahů a  návyků.