Vážení klienti, tyto stránky jsou pro bazén, masáže , kosmetiku a individuální služby cvičení či FITPAINFREE konzultace. V období od 1.7. do 30.8. probíhá v našich prostorech rekonstrukce. Bazén a tělocvična jsou tedy v tomto období mimo provoz. Masáže a kosmetika a další individuální služby probíhají v 5. patře. Objednávejte se prosím přes rezervační systém. Recepce je přes léto mimo provoz. Na emaily odpovídáme průběžně. Mobilní číslo na kterém jsme k zastižení je 793 969 700. 

Zápis do podzimních kurzů plavání dětí probíhá, váš zájem napište na info@cordeus.cz nebo info@bazenborislavka.cz. 

Od 2.9. se těšíme v plném provozu, tak jak jste zvyklí. 

Ochrana osobních údajů

Jak se staráme o bezpečnost vašich osobních údajů...

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů dále jen GDPR.
Tady se dozvíte, v souladu s čl. 13 GDPR, jak zpracováváme vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva.

Správce osobních údajů
Jsme správci osobních údajů na webu www.cordeus.cz
Určujeme, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.
Marketingové oddělení společnosti Cordeus a.s., Na Dlouhém lánu 11, 160 00 Praha 6, IČ: 25645561

Jak pracujeme s vašimi osobními údaji
Získávání osobních údajů
Vaše osobní údaje získáváme z registračních formulářů na webu www.cordeus.cz , které sami dobrovolně vyplníte.

Pro jaké účely a jak dlouho osobní údaje zpracováváme?
1. Pro marketingové účely
Pro marketing evidujeme minimální údaje a to na základě vašeho souhlasu, který projevíte zaškrtnutím políček a kliknutím na potvrzovací e-mail. Používáme double opt-in (dvojí potvrzení). Tím zamezujeme tomu, aby vás přihlásil někdo jiný.
V přihlašovacím formuláři udělujete výběrem z možností zaškrtnutím souhlas se zasíláním:

Kalendáře akcí a novinek Centra trvalého zdraví Cordeus.
Články, tipy a recepty programu metabolic balance od Báry Wolfové.
Komunikace přes Facebook a jiné sociální sítě.
Kdekoli se přihlásíte, máte možnost se i odhlásit.

Proč potřebujeme vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom vás mohli informovat o našich službách, akcích a novinkách zasíláním e-mailu.

Jaké osobní údaje zpracováváme
Pro marketingové účely evidujeme pouze váš e-mail, jméno a IP adresu. Tak můžeme sledovat, jaké stránky navštěvujete, abychom přizpůsobili obsah vašim preferencím. Průběžně sledujeme údaje o vašem využívání e-mailingu (doručení kampaně, otevření kampaně apod.), abychom vám neposílali e-maily opakovaně.

Změny, vymazání a odhlášení
Z odběru e-mailových zpráv se můžete kdykoli jednoduše odhlásit. V patičce každé naší e-mailové zprávy najdete odhlašovací odkaz. Kliknutím na odkaz se vaše osobní údaje odstraní z databáze klientů a e-mailové zprávy vám od nás přestanou přicházet.

Facebook
Můžete dát souhlas s tím, že vás můžeme kontaktovat také na FB. Fanouškem stránky se stanete tak, že kliknete na „To se mi líbí“.

Odhlásíte se kliknutím na naší FB stránce na „Už se mi to nelíbí“.

Máte právo na informace
Na požádání vám sdělíme, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Pokud nebudou správné, na požádání je opravíme. O změnu osobních údajů nebo žádost o jejich odstranění z naší databáze, prosím, pište na adresu novinky@cordeus.cz

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje uchováváme do doby, dokud neodvoláte svůj souhlas se zasíláním novinek společnosti Cordeus a.s.
Prohlašujeme, že Vaše údaje nebudeme předávat do třetích zemí.

2. Pro obchodní účely
Pokud se rozhodnete zakoupit některý produkt nebo službu, evidujeme kontaktní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře.
Jméno, příjmení, adresa, e-mail,(případně telefonní číslo), účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo platební karty, číslo účtu). Údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a identifikaci vašich bezhotovostních plateb.
Vaše údaje, jakožto zákazníků, budeme zpracovávat po dobu vyřízení objednávky, a dle zákona dalších deset let ode dne jejího skončení.

Procházení webu – Cookies
V případě, že užíváte naše produkty a služby nebo procházíte naše webové stránky, můžeme sbírat údaje o návštěvách našeho webu a sledovat užívání služeb.
Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu a chování na webových stránkách www.cordeus.cz .
Jak dlouho jste na stránce byli, z které stránky jste přišli a kdy odešli.
Tyto údaje nejdou přiřadit určitému objektu. Takové informace získáváme automatizovaně prostřednictvím cookies, nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož Vám chceme poskytovat co nejlepší službu. Vaše údaje budeme zpracovávat a evidovat po dobu jednoho roku. Cookies, můžete na svém počítači zakázat.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Pokud jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme.
Máte-li pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.
Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je ÚOOÚ.

Ochrana a zabezpečení osobních údajů
S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou.
Pro zpracování osobních údajů užíváme automatizované, ale i neautomatizované prostředky.
Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii.
Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití.
Udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů od vložení vašeho e-mailu až do vymazání po vypršení souhlasu, nebo doby skladování údajů nutných pro splnění smlouvy, která plyne ze zákona.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?
Osobní údaje, které zpracováváme jako správce i jako zpracovatel, můžeme zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací.
Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům je možné pouze v rámci závazných právních předpisů.
Spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.
Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů se společností Cordeus a.s. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Údaje nepředáme ani do jiných zemí EU.

Prohlášení správce osobních údajů
Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

Zpracováváme osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu.
Nepracujeme s citlivými osobními údaji tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů apod.
Splňujeme informační povinnost vůči svým odběratelům podle zákona o ochraně osobních údajů.
Umožňujeme svým odběratelům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů.
Plním veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.
Zavazujeme se v rozesílce e-mailů zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních údajů svých odběratelů ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od přijetí informace o změně.
Jak projevíte souhlas se zpracováním vašich údajů
Potvrzení e-mailu s potvrzovacím odkazem bereme jako váš souhlas s výše uvedenými informacemi.
Použitím zaškrtávacího políčka jste si zvolili, jaké informace si přejete odebírat.

Své rozhodnutí můžete kdykoliv změnit a kdykoliv se můžete odhlásit.