Obchodní podmínky

 

1. Pojmy
1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních a regeneračních služeb společností Centrum trvalého zdraví, o.p.s., IČ 27152235 (dále jen provozovatel), na adrese Na Dlouhém lánu 11, 160 00 Praha 6, a kupujícím či uživatelem poskytovaných služeb (dále jen zákazník).

1.2. Provozovatel poskytuje masážní a regenerační služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů o odborné způsobilosti k vykonávaným činnostem.

1.3. Společnost Centrum trvalého zdraví, o.p.s. provozuje internetové stránky www.cordeus.cz

4.1. Objednání
Termín poskytnutí služby je třeba dohodnout a rezervovat předem osobně, telefonicky či e-mailem u provozovatele. Dohodnutý termín je pro klienta závazný. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy klienta rezervuje příslušný čas a prostor na poskytovanou službu.

4.2. Cena služby
Cena služby je určována dle platného ceníku uveřejněného na internetových stránkáchProvozovatele. Cenu je možné upravit na základě smlouvy nebo jiné písemné dohody mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

4.3. Slevy
Držitelům věrnostní slevy je poskytována sleva ve výši 5 % z aktuálního ceníku.

Dětem do 15 let, studentům (pro předložení karty ISIC), držitelům karty ZTP a důchodcům nad 60 let je poskytována sleva ve výši 10% z aktuálního ceníku.

Pro získání slevy se musí Zákazník prokázat na recepci Provozovatele platným dokladem. Slevy se nevztahují na nákup doplňkového zboží, dárkových poukazů, permanentek, zvýhodněných a akčních služeb a nelze ji kombinovat s jinými slevami a akcemi.

4.4. Platební podmínky
Platba za poskytované služby se provádí na recepci společnosti. Úhradu je možné provést v hotovosti, platební kartou nebo poukazy společností Ticket services, Sodexo a Cheque Dejeuner. Informace o možnosti platby poukázkami a podmínky sdělí zákazníkovi recepce Provozovatele. Dále je možná platba bankovním převodem a z fondů FKSP, služby lze čerpat po připsání částky na účet Poskytovatele a objednávkami pře systémy benefit plus a benefity.

4.4. Dárkové poukazy
Dárkový poukaz lze využít na úhradu služby z nabídky provozovatele. U dárkového poukazu s uvedenou hodnotou lze přesný druh a rozsah poskytovaných služeb dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před zahájením poskytované služby. Popis jednotlivých služeb najde klient na webových stránkách www.cordeus.cz. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem provedení služby pro ověření platnosti.

Platnost a podmínky využití poukazu se řídí podmínkami uvedenými na poukazu. Pokud na poukazu není uvedena platnost, je poukaz platný 12 měsíců od zakoupení. Dárkovým poukazem s uvedenou cenou lze platit veškeré nezlevněné služby provozovatele. Dárkovým poukazem nelze platit permanentky na cvičení v tělocvičně nebo bazénu. Za nevyčerpaný poukaz se peníze nevrací.
Při objednávce poukazů přes internetové stránky provozovatele je možné provádět platbu bankovním převodem, online platební kartou nebo online bankovním převodem. Poukazy budou Zákazníkovi zaslány po připsání částky na účet poskytovatele. Při platbě online kartou nebo bankovním převodem budou poukazy odeslány do 2 pracovních dnů od provedení platby.
Poukaz objednaný přes internetové stránky provozovatele je možno vyzvednout osobně na recepci provozovatele, zaslat elektronicky na e-mail nebo zaslat Českou poštou. Způsob dodání si vybere zákazník při zakoupení poukazu.
Při nákupu poukazu přes internetové stránky provozovatele má zákazník právo dle ustanovení § 53(7) občanského zákoníku od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí poukazu. Podmínkou je, že zákazník poukaz nezačal čerpat. Zákazník je povinen zaslat poukaz zpět provozovateli společně s odstoupením od smlouvy a to buď elektronicky e-mailem nebo poštou. Provozovatel vystaví zákazníkovi dobropis nejpozději do 14 dnů od převzetí poukazu.

5. Storno podmínky a reklamace

5.1. Zrušení objednávky – Zákazník
Zákazník může předem, telefonicky či e-mailem, zrušit svoji rezervaci na danou službu, nejpozději ovšem do 24 hodin před zahájením služby. Při pozdějším zrušení nebo přeobjednání bude po klientovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši 50% ceny rezervované služby, případně bude rovnou odečten celý vstup z permanentky či hodnoty dárkového poukazu.
Dostaví-li se Zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude poskytnuta služba ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Při pozdějším příchodu bude po Zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši 50% ceny rezervované služby, případně bude rovnou odečtena z hodnoty dárkového poukazu.

5.2. Zrušení objednávky – Provozovatel
Poskytované služby mohou být odmítnuty, pokud: Zákazník se dostaví na poskytovanou službu se zjevnými příznaky infekčních onemocnění; Zákazník se dostaví na poskytovanou službu v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek; Zákazník se dostaví na poskytovanou službu se zdravotními problémy, které jsou v kontraindikaci s poskytovanou službou; Zákazník se dostaví na poskytovanou službu v nevyhovujícím hygienickém stavu; Zákazník se během telefonického objednávání vyjadřuje nepřístojným způsobem.
Poskytované služby mohou být předčasně ukončeny, pokud se: během poskytování služby u Zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění; během poskytování služby u Zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek; během poskytování služby u Zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů; během poskytování služby bude Zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem.

5.3. Reklamace

Reklamaci je Zákazník povinen uskutečnit bezprodleně. Reklamace musí věrohodně souviset s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně vyplněním záznamu o reklamaci na recepci provozovatele případně doručením poštou na adresu Provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace má provozovatel nárok, aby náklady na její projednání byly vymáhány po zákazníkovi.

6. Ochrana osobních údajů
6.1. Zpracování osobních údajů
Zákazník výslovně souhlasí s tím, že je Provozovatel oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se Zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl. Zákazník vyslovuje souhlas se zasíláním Obchodních sdělení na svou emailovou adresu. Tento souhlas má Zákazník možnost kdykoliv zrušit.

Více o ochraně osobních údajů čtěte zde

7. Platnost a účinnost
7.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2015. Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti a řídí se obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku.
7.2. Platné znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je k dispozici v sídle Provozovatele a je zveřejněno na webových stránkách provozovatele www.cordeus.cz.
7.3. V případě rozporu jazykových verzí těchto Všeobecných obchodních podmínek mají přednost Všeobecné obchodní podmínky v českém jazyce.

V Praze dne 1. ledna 2015