Týdenní detoxikační půstový pobyt 7.10.-14.10.2022

Kurzy plavání dětí od 3 let

 

Pořádáme plavecké kurzy pro předškolní děti. Kurzy probíhají pod odborným vedením akredtiovaných lektorek. 

Jak kurzy pro větší děti probíhají? 

Lekce jsou zaměřeny na přirozený vývoj dětí. Plaveme s plaveckými pomůckami, hrajeme vodní hry a učíme děti základům plaveckých způsobů.
Lekce jsou intenzivní, činnosti často měníme, aby děti lépe udržely pozornost.
V rámci plavecké výuky se naučíme splývat, vydechovat do vody, potápět, skákat.
Ve skupinách jsou děti se srovnatelnými plaveckými dovednostmi a maximálně půlročním věkovým rozdílem.
Ke každému dítěti přistupujeme individuálně.