Markéta Závorcová

Terapeutka kineziologického sezení

Markéta Závorcová se zaměřuje na osobní růst klientů s využitím znalostí psychosomatiky a kineziologického testu. Je absolventkou kurzů Zdeňky Jordánové a kurzu koučinku u společnosti Academy of Coaching Excellence.

Kineziologický odblok – přeprogramování vnitřních modelů
Veškeré problémy mají svou příčinu, která je uložena ve formě podvědomých emočních bloků. Během kineziologického sezení dojde k odstranění této příčiny a nastavení nového vnitřního modelu.

Průběh sezení
Po konkrétním definování problému, který chce klient řešit, se stanoví cílový stav. Následně se pomocí kineziologického testu svalů určí příčina vzniku daného zablokování a vytestuje období, ve kterém tato příčina vznikla, nebo se tento model projevil. Následuje řízené vybavování si potlačených vzpomínek, čímž dochází k vyrovnání se s minulými traumaty a negativními zkušenostmi. Po emočním a rozumovém zpracování všech souvislostí dochází k odblokování a nastavení nového vnitřního modelu. Celá terapie probíhá za plného vědomí klienta.
Co je možné řešit
– zdravotní problémy jako např. různé bolesti, alergie, chronické nemoci…
– osobní záležitosti jako jsou vztahy, práce, nespokojenost, nízké sebevědomí…
Terapie může být poskytována též v anglickém a španělském jazyce.

Podívejte se na naše procedůry

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi eget arcu id lacus laoree. 

0
let
na trhu
0
+
klientů
0
+
procedůr
0
+
doktorů